Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Marta Bykiewicz - psycholog Żoliborz

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Marta Bykiewicz

Marta Bykiewicz Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, a także certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. W swoim gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną w zakresie tych dwóch specjalizacji. Psychoterapia psychodynamiczna adresowana jest do osób doświadczających cierpienia, którego źródłem są m.in. zaburzenia o charakterze depresyjnym, lękowym, zaburzenia osobowości. Psychoterapia uzależnień skierowana jest do osób, które zmagają się z problemem uzależnienia lub doświadczają cierpienia wynikającego z życia bądź dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Bardzo często nadużywanie środków psychoaktywnych wiąże się z innymi problemami natury psychologicznej – ja podchodzę do tego kompleksowo łącząc leczenie uzależnienia z leczeniem innych zaburzeń.

Psychoterapia psychodynamiczna zakłada istnienie nieświadomości. W relacji terapeutycznej odtwarzają się z czasem wzorce relacji i wzorce zachowania powtarzane nieświadomie przez osobę szukającą pomocy i będące źródłem jej cierpienia. Dzięki temu można się im przyjrzeć, zrozumieć je i zmienić to co nieuchronnie prowadzi do powtórzenia cierpienia. Ten proces wymaga czasu, uważności, a także określonych ram terapii. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza 1-3 spotkania konsultacyjne, które pozwolą ustalić zakres problemów do terapii i cele terapeutyczne. Sesje psychoterapeutyczne odbywają 1-2 razy w tygodniu i trwają 50 min.

Zapraszam osoby doświadczające problemów natury psychologicznej w relacjach z innymi ludźmi lub w relacji z samym sobą.

Leczę:

  • zaburzenia nerwicowe: depresyjne i lękowe, fobie, lęk uogólniony, myśli i czynności natrętne, hipochondria
  • zaburzenia osobowości: borderline, narcystyczne, histrioniczne, osobowość zależna, osobowość unikająca
  • uzależnienia
  • DDA i DDD
  • nieadekwatna samoocena, nadmiarowy lęk przed opuszczeniem, nieadekwatne poczucie odpowiedzialności i kontroli, niekontrolowane wybuchy złości, nieśmiałość i wycofanie, trudność w nawiązaniu lub utrzymaniu bliskich relacji, brak poczucia satysfakcji z życia

Ukończyłam:

  • 4-letnią Szkołę Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
  • Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej
  • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Jestem:

absolwentką Uniwersytetu SWPS (psychologia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej superwizji przez superwizorów PTPPd i PTPP.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując we własnym gabinecie, jak również w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku i w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez towarzystwa psychoterapeutyczne (PTPPd, PTPP, PTPa).

Zakres usług

Specjalizacje: psychoterapia
Metody terapeutyczne: psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym, psychoterapia uzależnień


Dane Kontaktowe

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Marta Bykiewicz
02-548 Warszawa, ul. Olesińska 21 lok. 201
538 042 903
www.psychoterapiabykiewicz.pl


« Psychoterapia Warszawa - Mokotów