Psychoterapia Agnieszka Makulska - psycholog Ursynów

Psychoterapia Agnieszka Makulska

Cynamonowa Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które:

  • doświadczają kryzysów życiowych;
  • mają trudności w budowaniu bliskich relacji;
  • zmagają się z lękiem lub depresją.

Pracuję w podejściu humanistycznym.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Brałam udział w rocznym cyklu treningów i warsztatów psychologicznych w ramach Studium Reintegracji Społecznej.

Doświadczenie zdobywałam pracując w Poradni Profilaktyki Środowiskowej, szkole i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także podczas stażu na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Psychoterapia to dla mnie szczególne spotkanie dwóch osób, w trakcie którego dzięki poczuciu bezpieczeństwa, poczuciu bycia wysłuchanym i zrozumianym - człowiek może zacząć pełniej doświadczać siebie i otaczającą go rzeczywistości. To otwiera nowe horyzonty możliwości podjęcia podróży ku własnemu szczęściu i budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Zakres usług

Specjalizacje: psychoterapia indywidualna osób dorosłych
Metody terapeutyczne: psychoterapia indywidualna w nurcie humanistycznym


Dane Kontaktowe

Psychoterapia Agnieszka Makulska
Warszawa Ursynów, ul. Cynamonowa 19 m. 337 (klatka 3, V pętro)
696 752 225
www.psychoterapeuta.makulska.pl


« Psychoterapia Warszawa - Ursynów